Връзка с нас! 0882 46 18 50 | 0887 24 75 50 | 0887 38 58 38 | info@agromashini.bg
За поръчки събота, неделя и неработни дни: 0887 38 58 38

Общи условия

Общите условия се отнасят само за Уебсайта www.Agromashini.bg, притежаван от Фирма „Хатекс 2007” ООД, ЕИК BG 175 204 270, наричани по-долу за краткост Уебсайта и Фирмата.

 1. Използване на Уебсайта
 • Когато разглеждате или използвате Уебсайта, Вие потвърждавате, че сте прочели, разбрали и сте съгласни с Общите условия, Гаранционните условия и Условията на доставка, както и че носите отговорност по действащото Българско законодателство.
 • Фирмата запазва правото си на промяна или изтриване на който и да е елемент от Уебсайта, включително неговата структура, цени, условия за ползване, съдържание или друга информация, без предупреждение или предварително уведомяване.
 • Идеи, предложения и други, изпратени от наш потребител, стават автоматично собственост на Фирмата и не се дължи обезщетение или каквато и да е компенсация за ползването им.
 • Фирмата не носи отговорност за каквито и да е вреди или загуби, причинени от използването на съдържание, снимки и информация, появяващи се на Уебсайта.
 • При грешка направена от клиента (неточно количество, модел, вид на стоката и др.), Фирмата не носи отговорност.
 • За неправилно избран продукт, Фирмата не носи отговорност.
 • При направена поръчка от Уебсайта се задължаваме да доставим продукта до Вас според детайлите на поръчката. Направената поръчка Ви задължава да заплатите крайната цена на поръчката при доставка с наложен платеж.
 1.  Условия на Доставка
 • Стоките поръчани от www.Аgromashini.bg  се достаят с куриер след проведен телефонен разговор за потвърждаване на Вашата поръчка. Потвърждаване на поръчки се извършва от понеделник до петък от 10.00ч. до 16.30ч., без почивни дни и официални празници. Поръчки изпратени след посочените по горе часове остават за обработка за следващ работен ден.
 • ДОСТАВКАТА/връщането на всички стоки Е ЗА СМЕТКА на КЛИЕНТА!
 • Цената на доставката е в зависимост от килограмите на поръчания продукт и се определя от куриера.
 • Доставката на поръчаните стоки се извършва с куриери на Транспрес ООДСпиди АД и ЕКОНТ Експрес ООД.
 • Срокът на доставка е 1-3 работни дни (в зависимост от населеното място) от момента на потвърждаване на поръчката.
 • Доставките с куриер се извършват от 9.00ч. до 18.00ч., през делнични дни от 9.00ч. до 14.00ч. - събота (важи за Еконт Експрес ООД). Доставки не се извършват в неделя и официални празници.
 • Разписанието на работното време на Куриерите при наличние на повече празнични и почивни дни ще бъде публикувано в раздел "НОВИНИ" на www.Аgromashini.bg.
 • При грешно направена поръчка от клиент (неточно количество, модел, вид на стоката и др.), Аgromashini.bg, респективно Хатекс 2007 ООД (фирмата) не носи отговорност.
 • За неправилно избран продукт, Аgromashini.bg, респективно Хатекс 2007 ООД (фирмата) не носи отговорност.
 • При направена поръчка от Аgromashini.bg се задължаваме да доставим продукта до Вас според детайлите на поръчката. Направената поръчка Ви задължава да заплатите крайната цена на поръчката при доставката с наложен платеж.
 1. Връщане на закупена стока и възстановяване на сума
 • Връщане на закупена стока може бъде направена в рамките на 14 календарни дни след получаване на поръчката.
 • Стоката се връща на адреса, от който е изпратена, разходите по връщането са изцяло за сметка на клиента.
 • Възстановяване на сума се извършава по банков път, след като стоката бъде върната с документите, с които е получена (касова бележка, фактура, гаранционна карта и т.н.) и бъде проверена от наши служители. Сума се възстановява само при условие, че не е нарушен търговския вид или целостта на стоката и няма външни и/или вътрешни наранявания, в съответствие с разпоредбите на чл. 55 от ЗЗП.
 • При констатация на нарушен търговски вид, следи от употреба и/или липса на съпътстващите я документи, стоката ще бъде върната обратно на клиента за сметка на клиента и сума няма да бъде възстановена.
 • При липса на предварително уведомяване за връщане на стока, „Хатекс 2007“ ООД запазва правото си да откаже приемането и.
 1. Защита на лични данни

Фирмата събира информация за потребителите си, както следва: име, фамилия, телефон за връзка, адрес за доставка, е-мейл, населено място и пощенски код, данни за гаранционна карта и данни за фактура. Тези детайли са ни необходими за изпълнение на поръчките и за лесна комуникация с Вас. Дадената от Вас лична информация ще бъде съхранявана и обработвана съгласно изискванията на Общият Европейски Парламент за Защита на Личните Данни – GDPR.

С приемането на Общите условия на сайта www.Agromashini.bg Вие давате разрешението си, посочените от Вас лични данни да бъдат обработвани, съхранявани и предоставяни на куриер във връзка с направената от Вас поръчка. В случай, че желаете Вашите данни да бъдат изтрити, молим изпратете ни имейл на: hatex2007@abv.bg

 1. Гаранционни условия

Всички стоки предлагани в www.agromashini.bg са предоставени от вносители и официални представители. Всички стоки, които имат гаранция са придружени от необходимите документи, с информация за срока и условията на гаранцията.

ПРЕДЯВЯВАНЕ НА РЕКЛАМАЦИЯ НА ПРИКАЧЕН ИНВЕНТАР:

 1. РЕКЛАМАЦИЯ СЕ СЧИТА ЗА ВАЛИДНА САМО ПРИ НАЛИЧИЕ НА ФАБРИЧЕН ДЕФЕКТ!
 2. РЕКЛАМАЦИЯ НЕ СЕ ПРИЕМА КОГАТО Е ПРАВЕН ОПИТ ЗА ОТСРАНЯВАНЕ НА ПОВРЕДАТА БЕЗ ДА БЪДЕ УВЕДОМЕН ПРОДАВАЧА!
 3. РЕКЛАМАЦИЯ НЕ СЕ ПРИЕМА ПРИ НЕПРАВИЛНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА МАШИНАТА !!!
 4. ГАРАНЦИЯТА НЕ ПОКРИВА МЕХАНИЧНИ ПОВРЕДИ /умишлени или неумишлени удари, нехайно отношение и други/.
 5. РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ СЕ ЗАМЕНЯТ САМО СЛЕД ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗПРАТЕН ПОДРОБЕН СНИМКОВ МАТЕРИАЛ, КАКТО НА ПОВРЕДЕНИЯ ДЕТАЙЛ, ТАКА И НА ЦЯЛАТА МАШИНА.
 6. ГАРАНЦИЯТА НЕ ВКЛЮЧВА ПОСЕЩЕНИЕ НА АДРЕС!

6. Авторски права

 • Авторските права върху Уебсайта на Фирмата и всички материали, появяващи се в него, като текстове, фотографии, изображения и други, принадлежат на „Хатекс 2007“ ООД и/или на доставчици и партньори на Фирмата.
 • Копирането, размножаването, разпространението, публикуването им на друг Уебсайт, преработването или изтриването на съдържание от Уебсайта на Фирмата без разрешение на Фирмата е забранено и незаконно, освен при разпечатване и съхраняване за лични нужди или за други дейности, разрешени от закона за защита на авторското право.
 1. Законодателство и правораздаване

За въпроси, неуредени в тази част, се прилага Българското законодателство.

В случай, че не сте съгласни с Общите условия за ползване на Уебсайта, моля не го използвайте.

Съгласно ЗЗП:

Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:

1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;

2. значимостта на несъответствието;

3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

Чл. 113. (1) (Нова – ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.

(2) (Предишна ал. 1 – ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.

(3) (Предишна ал. 2, изм. – ДВ, бр. 18 от 2011 г.) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.

(4) (Предишна ал. 3 – ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.

(5) (Предишна ал. 4 – ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:

1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;

2. намаляване на цената.

(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

(3) (Нова – ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.

(4) (Предишна ал. 3 – ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.